Kvalitní služby od tělesně handicapovaných z Pardubic


Náhradní plnění 2016

Náhradní plnění - definice

náhradní plněníNáhradní plnění  upravuje  zákon  o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby  se  zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém  počtu  zaměstnanců  je  stanoven  ve  výši  4%. Náhradní plnění tak  lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V  případě, že  sami  nezaměstnáváte  potřebný  počet  zaměstnanců  se  zdravotním postižením, můžete  tuto  povinnost  splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50%  zaměstnanců se zdravotním postižením.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  2. odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky v roce 2015 v hodnotě 181 321 Kč bez DPH organizaci, která je oprávněna poskytovat náhradní plnění, nebo
  3. odvést do státního rozpočtu částku 64 757,50 Kč.

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2015 ve výši 25 903 Kč.

Bližší informace o problematice a možnostech spolupráce Vám ochotně sdělí Petr Kuře - jednatel chráněné dílny HANDICO, tel.: 777 626 380, mail:

Legislativní změny v náhradním plnění

náhradní plněníPravidla pro poskytování náhradního plnění v roce 2012 byla výrazně změněna novelou zákona č. 435/2004 Sb. o  zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012. Novela se dotkne nejen poskytovatelů, ale především odběratelů náhradního plnění. Nově byl stanoven limit odpovídající 36ti násobku průměrné mzdy za přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, které může poskytovatel celkově odběratelům nabídnout.

náhradní plněníChráněná dílna Handico je od zahájení činnosti nepřetržitě zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a je oprávněna poskytovat náhradní plnění dodáním výrobků nebo služeb nebo realizací zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Garance čerpání a odebírání zboží

náhradní plněníPro bezproblémové zajištění odběru zboží  v plné výši je vhodné s poskytovatelem tohoto plnění uzavřít tzv. Rezervační smlouvu. Lze čerpat i bez uzavřené Rezervační smlouvy. V takovém případě se však může stát, že Vám poskytovatel nebude schopný dodat náhradní plnění v požadovaném objemu. Jde o omezení vyplývající ze zákona, který poskytovatelům náhradního plnění stanovuje maximální roční limit.

 

náhradní plněníNáhradní plnění Vám umožní:

  • splnit zákonem stanovený povinný podíl OZP
  • efektivněji nakupovat služeby, jež běžná organizace potřebuje pro svůj běžný provoz
  • využívat služby v rámci náhradního plnění, aniž byste využívali vlastní zaměstnance
  • optimalizovat náklady spojené s fungováním firmy nebo organizace
  • ušetří sumu, kterou byste bez užitku odvedli státu
  • podpořite zaměstnávání OZP

Dotaz na problematiku náhradního plnění

Dotaz na problematiku náhradního plnění

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout |  Podmínky užití  |  Prohlášení o přístupnosti Vyrobila ebrana.cz  | Provozováno na redakčním systému Webarchitect

Internetové nákupní centrum | Mobilní telefony | Výpočetní technika